قطعه بندي مرغ با فرآيند کاملا مکانيزه و بهداشتي در کشتارگاه مرغ هما انجام مي شود.بعد ازشست وشوي مرغ در چند مرحله ،مرغ به بخش قطعه بندي هدايت مي شود.درمحيطي کاملا تميز و بهداشتي مرغ با توجه به بازار مصرف به بخش هاي مختلف(ران،شينسل،کتف وبال،گردن،پاي مرغ وبخش هاي ديگر) قطعه بندي مي شودو در بسته بندي هاي مناسب و بهداشتي با وزنهاي تقريبي 1 کيلوگرم تا 3 کيلوگرم وارد بازارمصرف مي شود.کشتارگاه مرغ هما با تجربه چندين دهه در اين بخش صنعت قطعه بندي را در بخشهاي متنوعي از جمله (کبک ،بلدرچين،کبوتر و …)به بالاترين کيفيت ماندگاري و تازگي محصولات رسانده است.