در بازار دو نوع مرغ وجود دارد که با نام های مرغ منجمد و مرغ تازه به فروش می رسد، مرغ منجمد نیز می تواند جایگزین مرغ تازه شود ارائه مرغ منجمد در جهت تنظیم بازار می باشد زیرا مرغ از نیاز اصلی مردم، رستوران ها و مراسمات به حساب می آید بنابراین در بیشتر رستوران ها و مراسمات از گوشت منجمد مرغ برای پذیرایی از مهمانان استفاده می شود. مرغ منجمد عوارض خاصی ندارد، با توجه به اینکه در بیشتر کشور های خارجی مردم به جای مصرف گوشت تازه تمایل بیشتری به خرید و مصرف گوشت منجمد دارند، مصرف مرغ منجمد هیچ گونه ضرری برای بدن ندارد. شرایط نگهداری مرغ منجمد در ایران همانند کشور های توسعه یافته خارجی می باشد.عملیات انجماد گوشت و فرایند انجام آن با نظارت های شدید بهداشتی همراه است و وضعیت مرغ منجمد شده و دمای سردخانه لحظه به لحظه مورد بررسی قرار می گيرد یک گوشت حداکثر یک هفته باید به صورت منجمد باقی بماند و پس از گذشت این مدت باید به سرعت مورد مصرف قرار گیرد تا هیچ خطر و ضرری برای مصرف کننده به همراه نداشته باشد. ولی متاسفانه در ایران شاهد هستیم که یک مرغ منجمد پس از 9 الی 10 ماه انجماد وارد بازار مي شود.